2110029, Aachen / Wespienhaus, Johann Joseph Couven, 1737
2110029, Aachen / Wespienhaus, Johann Joseph Couven, 1737
2109114, Paris / Dior Boutique, Olivier Girardot, 2021 (vorgehänge Stofffassade)
2109114, Paris / Dior Boutique, Olivier Girardot, 2021 (vorgehänge Stofffassade)
2109122, Paris / Hotel Fouquet Barrière, Gebäude: 1970, Fassade: Edouard François. 2006
2109122, Paris / Hotel Fouquet Barrière, Gebäude: 1970, Fassade: Edouard François. 2006